Перлите подсилват искреността, честността, лоялността, създават условия за проява на личната цялостност на притежателя си. Те допринасят в това човек да е по-чист проводник на мъдростта и духовните напътствия. Така те го успокояват и подготвят за приливите и отливите в живота, пречистват и насърчават вярата, любовта, благородството, цялостността, особено личната.
Индианците са вярвали, че тюркоаза има големи защитни сили, особено срещу зли очи. Наричали са го „небесен камък”. Вибрациите на тюркоаза могат да изградят духовен мост между световете и да даде силни психически сили на този, който го носи.